Lupine: Een afscheid in eigen stijl

Telefoon

070 387 98 08 / 0174 27 00 90

De aankondiging van overlijden is een belangrijk onderdeel van de uitvaart. Aan deze kennisgeving kan men vaak al zien hoe de persoon die overleden is in het leven heeft gestaan. Daarom wordt vaak van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de te verzenden rouwkaart een persoonlijke uitstraling te geven.

Dit kan zijn doormiddel van een foto, een mooie zelfgemaakte schets of tekening enz. te gebruiken. De mogelijkheden hierin zijn onbegrenst eventueel kunt u dit thema terug laten komen in het condoleanceregister en later in de mogelijk te verzenden dankbetuigingen, maar ook in de aankondiging als zijnde een rouwadvertentie in een krant kant dit worden verwerkt.

Naast dit type rouwkaart bestaan er uiteraard ook de traditionele rouwkaarten op” Oud Hollands geschept” of “linnen” papier met daarbij onze “standaard collectie” rouwkaarten, die ook heel bijzondere en zeer gepersonaliseerde kaarten bevat.

Veel communicatie verloopt tegenwoordig via de digitale snelweg, dit is ook een mogelijkheid voor het verzenden van een rouwkaart, de kaart die wij voor u hebben gerealiseerd krijgt u dan ook als digitaal exemplaar van ons. Dit biedt u de mogelijkheid om de kaart naar relaties in het buitenland etc. te sturen, belangrijk hierbij is wel dat u het onderwerp van de e-mail correct aankondigt zodat men niet overvallen wordt bij het openen van dit e-mail bericht.

Wat betreft de tekstuele inhoud van de rouwkaart: ook hierbij is veel geoorloofd, al bestaat er wel een richtlijn (waar je natuurlijk vanaf kunt wijken) hoe een rouwkaart is opgebouwd. De uitvaartbegeleider helpt u graag bij de opbouw van een rouwkaart en bij het vervaardigen van de tekst. Deze heeft dan ook vele voorbeelden van teksten en gedichten voor u ter beschikking.

Een condoleance register:

kan in vele vormen worden gemaakt. Zo kennen wij het register waar men de naam en adresgegevens in schrijft, maar er zijn buiten dit register veel meer mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een schildersezel met daarop een schildersdoek waarop een ieder, bijvoorbeeld met verf of stiften, zijn of haar condoleance tekst op kwijt kan. Of een condoleance kleed, dit is een kleed waar door een ieder met textielverf of stift een boodschap op wordt gezet.

Wellicht wilt u een ieder de kans bieden om een persoonlijk afscheidswoord aan de overledene mee te geven, dit kan door iedereen op de uitvaartkist met viltstift een boodschap te laten schrijven, dit kan aan de buitenzijde zodat de boodschap tijdens het moment van het definitieve afscheid voor iedereen leesbaar is, of wellicht aan de binnenkant van het deksel zodat allen intimi weten wat de mee gegeven boodschap inhoud.

Dankbetuiging:

Veelal komt de uitstraling die u heeft gegeven aan de rouwkaart en eventueel aan het condoleance register weer terug in een eventuele dankbetuiging, net zoals bij de rouwkaarten kunt u hier dus een eigen invulling in tekst en uitstraling aan geven. Soms blijkt dat er achter eventuele foto’s die op de dag van de uitvaart zijn gemaakt ook een hele mooie en passende dankbetuiging schuil gaat.

Wanneer u op de muziek die tijdens moment van afscheid ten gehore is gebracht veel positieve reacties krijgt, bestaat ook de mogelijkheid om bij wijze van dankbetuiging een cd te verstrekken waarop deze muziek terug te vinden is. De cd-hoes kan dan weer worden voorzien in een door u uitgekozen item en worden voorzien van een dankbetuiging tekst. Veelvuldig wordt er in plaats van, of naast de hierboven beschreven opties een advertentie in een locale weekkrant of landelijk dagblad geplaatst, ook de uitstraling hiervan kan in eenzelfde stijl worden gemaakt als de rouwkaart.

Een dankbetuiging wordt veelal binnen 4 tot 6 weken ná de uitvaart verzonden, dit is puur een richtlijn. Soms geeft men de voorkeur eraan om dit eerder of later te doen. Ook gebeurt het regelmatig dat op de dag van de uitvaart zelf aan een ieder persoonlijk een bedankje wordt overhandigd, dit in de vorm van een “herinneringskaartje”. Of een dankbetuiging nu direct wordt uitgedeeld of na de uitvaart wordt verzonden, in alle gevallen helpen wij u graag bij het ontwerpen en de realisatie hiervan, dragen wij bij met ideeën en voorbeelden hiervan.