Lupine: Een afscheid in eigen stijl

Telefoon

070 387 98 08 / 0174 27 00 90

Lupine uitvaartverzorging is een bedrijf dat zich richt op úw wensen. Wij bieden persoonlijke begeleiding en zijn uiteraard dag en nacht bereikbaar. Werkzaam in de regio’s: Haaglanden (Den Haag e.o.), en het Westland e.o. plus de daaraan grenzende regio’s (voor informatie hierover zie hoofdstuk tenslotte).

Geruime tijd is in Nederland de uitvaartverzorging gekenmerkt door wat stijvere gedragsregels. De alom bekende kop koffie met het plakje cake na de uitvaartplechtigheid is in de afgelopen jaren regelmatig door menig cabaretier in een sketch verwerkt. Regelmatig bleek echter dat de nabestaanden zelf ook wel iets anders wilden dan deze spraakmakende combinatie, maar schroomde om dit bekend te maken. De gedachte: “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg” bleek nog steeds heel sterk aanwezig te zijn.

Bij diverse culturen en in diverse landen neemt men afscheid op een manier die kenmerkend is voor de wijze waarop de overledene heeft geleefd. Wij in Nederland hadden daar bewust of onbewust wat andere gedachten over en vonden daardoor bepaalde ceremonies of uitingen niet gepast voor een afscheidsplechtigheid.

Gelukkig is daar de laatste jaren verandering in gekomen en staat men open voor de mogelijkheden die er zijn om een zo persoonlijk mogelijk en passend afscheid te creëren. Dat er veel mogelijkheden zijn zal blijken uit de informatie die u op deze website kunt terug vinden. Dit is echter maar een klein gedeelte van de “onbegrensde” mogelijkheden die er zijn.

Deze sterk toenemende vraag naar persoonlijke invulling van een uitvaart heeft ons 6 jaar geleden doen besluiten om in Voorburg een Uitvaart-Informatiecentrum te openen, het succes daarvan zorgde ervoor dat wij twee jaar later in Poeldijk een tweede vestiging konden openen.

In deze Uitvaart-Informatiecentra kunt u alle vragen stellen met betrekking tot uitvaartwensen, voorbeelden zien en krijgt u uitleg over de mogelijkheden die wij bieden. Op afspraak wordt in een warme en huiselijke sfeer dan alles met u doorgesproken. Naar aanleiding hiervan wordt u een informatie map overhandigd waarin alle besproken ideeën en mogelijkheden nog eens duidelijk na te lezen zijn.

Via deze website willen wij u erop wijzen dat er bij een uitvaart héél véél eigen inbreng mogelijk is. Verder verwijzen wij u naar de mogelijkheden die eenvoudigweg binnen handbereik zijn en waar u wellicht nooit bij stil heeft gestaan. Doordat wij al deze mogelijkheden uitvoerig beschrijven zult u bemerken dat onze internet site enorm veel tekst bevat, neemt u daarom dan ook rustig de tijd om deze informatie door te lezen en heeft u achteraf nog vragen, aarzelt u dan niet en stel deze dan per e-mail, telefonisch of tijdens een bezoek aan ons bedrijf.

______________________________________
Lupine Uitvaartverzorging Leidschendam – Voorburg
Nieuwstraat 10a, 2266 AD Leidschendam
Telefoonnummer: 070-387.98.08
Dag en nacht bereikbaar
______________________________________
Lupine Uitvaart-Informatiecentrum:
Adres: Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk,
Telefoonnummer: 0174-27.00.90
______________________________________
Lupine Uitvaartcentrum: rouwkamer en condoleanceruimte
Adres: Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk
Telefoonnummer: 070-387.98.08
______________________________________
Uitvaartcentrum “Het Familiehuys”
Adres: Monsterseweg 92, 2685 LK Poeldijk
Telefoonnummer: 0174-27.00.90
e-mail contact: info@lupine.nl
______________________________________


Peter

Marcel

Sonja

Willie

Erika

Carla

Ook wanneer u opmerkingen of aanmerkingen heeft betreffende onze internetsite, vernemen wij dat uiteraard graag van u.

Nog een kleine toevoeging; Veelvuldig wordt gevraagd waarom wij voor de naam Lupine hebben gekozen en wat de achterliggende gedachte is van deze naam. Welnu; ooit hebben wij een uitvaart mogen begeleiden van een meneer die zijn vrouw op vakantie in Oostenrijk heeft leren kennen. Om haar ervan te overtuigen dat hij de ware voor haar was plukte hij iedere dag, als het donker was, uit de tuin van het hotel een bos bloemen voor haar (Lupines). De aanhouder wint, en dit heeft dan ook uiteindelijk geresulteerd in een lang en gelukkig huwelijk. Toen deze meneer overleed had zijn vrouw een belangrijke wens: zij wilde haar man bij de uitvaart Lupines meegeven. Het overlijden van deze meneer was echter midden in de winter, op dat moment groeide er nergens binnen Europa Lupines. Uiteindelijk is het gelukt om via een bloemen import/export bedrijf, op de dag van de uitvaart op luchthaven Schiphol, een kistbedekking klaar te hebben van bloeiende Lupines. Het gezicht van die mevrouw die ondanks het treurige verlies een blijde glimlach kreeg toen zij de met bloeiende Lupines bedekte uitvaartkistkist van haar man zag, blijft ons altijd bij. Vanaf dat moment stond de Lupine voor ons synoniem aan het onmogelijke mogelijk maken.