Lupine: Een afscheid in eigen stijl

Telefoon

070 387 98 08 / 0174 27 00 90

Wat betreft de mogelijkheden voor het houden van een uitvaartplechtigheid; deze zijn ongekend! Wilt u een uitvaartplechtigheid in een tent in uw tuin of op een boot ? Misschien in de openlucht of in een theater of in uw eigen kas, loods of schuur. Dit alles is zeer goed mogelijk. Wellicht heeft u andere ideeën voor het houden van een uitvaartdienst en bent u nieuwsgierig wat de mogelijkheden daartoe zijn. Leg deze aan ons voor en wij zoeken voor u uit of de mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn. Zo ja, dan kijken wij hoe we dit voor u kunnen realiseren. In het verleden is wel eens gebleken dat niet alle wensen omtrent het houden van een uitvaartplechtigheid kunnen worden ingewilligd, soms is een locatie niet beschikbaar of geeft bijvoorbeeld een voetbalclub of gemeente helaas geen toestemming om de uitvaartdienst op desbetreffende locatie te houden. In deze gevallen proberen wij u een vergelijkbare locatie aan te bieden of anders samen met u naar een goed compromis te zoeken.

Doordat Lupine Uitvaartverzorging werkt met medewerkers die persoonlijke en individuele uitvaartverzorging bieden, kan onze uitvaartbegeleider hier dan ook ruimschoots de tijd voor nemen, wanneer u dat fijn vindt kan deze dan ook de locaties samen met u gaan bekijken.

Vaak denken mensen er niet over na en wordt al heel snel overgegaan tot het houden van een uitvaartdienst op de daarvoor gebruikelijke plaatsen, wij willen onder de aandacht brengen dat er veel meer mogelijk is dan u wellicht in eerste instantie gedacht had.

Zo zijn er in het Westland mensen die soms een bedrijf achter hun huis hebben, een plek waar tomaten, paprika’s, aardbeien, bloemen of planten worden geteeld, juist deze kenmerkende plekken bieden soms een ontzettend mooie locatie om daar een uitvaartdienst te houden of wellicht de gehele opbaringsperiode te laten plaatsvinden. Met kleine aanpassingen is dit al heel goed mogelijk en wat is er nu mooier dan een afsluiting van het leven te maken, op een locatie waar levenswerk is verricht. Ook een loods of garage waar soms levenswerk is verricht aan bijvoorbeeld de opbouw van een oldtimer, kan de juiste locatie zijn om op een passende manier afscheid te nemen.

En vergeet zeker niet uw woonkamer, ook deze kan worden gebruikt voor een mooie herdenkingsdienst en ook hierin dragen wij uiteraard de zorg voor de noodzakelijke aanpassingen, zoals stoelen, geluid, medewerkers etc..